Укр | Рус | Eng

Домени Хостинг Оплата Документи Допомога Контакти Блог
Перевірка домену: www. 
Перевірити
Перейти на домашню сторінку компанії Imena.UA Карта сайту Повнотекстовий пошук по сайту Показати нові домени newTLD! Показати нові домени newTLD! Показати більше доменів? Показати більше доменів?

Документи

Телефон:
+380 44 201 01 02
(багатоканальний)


Тимчасові правила розв'язання доменних спорів

Введення в дію Тимчасових правил розв'язання доменних спорів здійснюється окремо стосовно кожної 2LD зони (далі – Зони) її чинним адміністратором шляхом включення до тексту local policy цієї 2LD зони наступного тексту (формулювання без консультацій з юристом змінювати не рекомендується):

 

 1. Адміністратор Зони не займається розв'язанням суперечок.
 2. Спори, що виникли у зв'язку з даною local policy, розв'язуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 3. Рекомендованим механізмом розв'язання спорів є звернення до третейського суду, що діє відповідно до «Тимчасових правил розв'язання доменних спорів в зоні. UA», опублікованих на офіційному сайті домена. UА. Чинний адміністратор Зони зобов'язаний виконати належним чином оформлене рішення такого суду. Чинний адміністратор Зони зобов'язується надати такому суду за його запитом усю наявну в розпорядженні адміністратора інформацію, яка стосується спору.
 4. Моментом виникнення спору в контексті даної local policy вважається момент отримання чинним адміністратором Зони копії письмової претензії, направленої стороною – ініціатором спору іншій стороні спору.
 5. Моментом розв'язання спору в контексті даної local policy вважається момент отримання чинним адміністратором Зони або копії належним чином оформленого рішення компетентного суду стосовно дано спору, або копії, підписаної сторонами мирової угоди стосовно даного спору.
 6. З моменту виникнення спору до моменту розв'язання спору чинний адміністратор Зони має право на свій розсуд приймати та виконувати тимчасові рішення з питань функціонування спірного доменного імені, про що зобов'язаний повідомити обидві сторони спору електронною поштою та шляхом публікації інформації про своє рішення на офіційному WWW-сайті відповідної зони.

 

З повагою, Дмитро Кохманюк (admin-c .ua)

Тимчасові правила розв'язання доменних спорів

 

 1. Загальні положення
  1. Справжні Тимчасові правила розв'язання доменних спорів (далі – Правила) регулюють порядок розгляду і вирішення спорів, що виникли у зв'язку з реєстрацією, перереєстрацією, скасуванням реєстрації, використанням доменного імені в Зоні.

   Зоною в контексті цих Правил іменується доменна зона, local policy якої передбачає порядок розв'язання спорів відповідно до цих Правил. 

  2. Згідно з цими Правилами спори розглядаються і розв'язуються третейським судом, який діє відповідно до Регламенту третейського суду за дозволом доменних спорів (далі – Регламент), затвердженого чинним адміністратором Зони.

 2. Склад третейського суду

  1. Третейський суд формується в порядку, передбаченому цими Правилами, з осіб, рекомендованих як третейські судді стосовно доменних спорів (список додається), або інших осіб, що володіють спеціальними знаннями, необхідними для вирішення спору. Особа може бути обрана третейським суддею виключно з її згоди.

  2. Третейський суд формується у складі трьох суддів. Кожна зі сторін спору в порядку, передбаченому п.п.3.2, 3.3 даних Правил, обирає одного третейського суддю. Обрані сторонами третейські судді в порядку та в строки, передбачені Регламентом, обирають третього суддю, який під час розгляду та рішення спору є Головою третейського суду.

  3. Заміна суддів до завершення розгляду спору не допускається.

 3. Процедура звернення до третейського суду

  1. Спір може бути переданий сторонами на розгляд і вирішення третейського суду виключно після вжиття сторонами заходів щодо врегулювання спору шляхом переговорів. У разі неподання доказів вжиття таких заходів позовна заява до розгляду не приймається і повертається позивачеві.

  2. Позивач (сторона – ініціатор розгляду спору в третейському суді) надсилає відповідачу (іншій стороні) рекомендованим листом або кур'єром (під розписку) позовну заяву із зазначенням:
   • його дати і номеру;
   • назв сторін, їхні поштові реквізити;
   • спірного доменного імені;
   • предмету спору;
   • своїх вимог та їхню аргументацію, разом з доказами, які підтверджують викладені в позовній заяві обставини; 
   • погодження з процедурою розгляду і вирішення спору третейським судом;
   • обраного позивачем третейського судді;
   • переліку доданих до позовної заяви документів.

   До позовної заяви додаються копії документів, що підтверджують:
   • позовні вимоги;
   • ужиття позивачем заходів до врегулювання спору шляхом переговорів (копія претензії, докази її відправлення відповідачеві, копія відповіді на претензію, якщо відповідь отримана).
   Копія позовної заяви (з додатками) направляється рекомендованим листом чинному адміністратору Зони. У разі, якщо однією з сторін спору є чинний адміністратор Зони, копія позовної заяви (з додатками) направляється чинному адміністратору Зони верхнього рівня.

  3. Протягом 10 робочих днів від дати отримання позовної заяви відповідач направляє позивачу рекомендованим листом або кур'єром (під розписку) письмовий відгук щодо суті спору із зазначенням:
   • його дати і номеру;
   • назв сторін, їхні поштові реквізити;
   • спірного доменного імені;
   • своїх заперечень щодо суті спору та їхньої аргументації, разом з доказами, які підтверджують викладені у відгуку обставини;
   • згоди з процедурою розгляду і вирішення спору третейським судом;
   • обраного позивачем третейського судді;
   • переліку доданих до позовної заяви документів, на які відповідач посилається на підтвердження своїх заперечень щодо суті спору.
   У випадку незгоди відповідача з процедурою розгляду і вирішення спору в третейському суді спір підлягає розгляду та вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 4. Компетенція третейського суду

  1. Питання про компетенцію третейського суду щодо конкретного спору вирішується третейським судом відповідно до Регламенту.
  2. У разі прийняття третейським судом рішення про відсутність у нього компетенції щодо конкретного спору справа виробництвом припиняється, а позовна заява повертається позивачеві.
 5. Порядок розгляду спору третейським судом
  1. Третейський суд розглядає спір за участю уповноважених представників сторін.
  2. Третейський суд призначає день, час і місце розгляду спору, про що письмово сповіщає сторони.
  3. Третейський суд має право витребувати у сторін, чинного адміністратора Зони, інших осіб, які беруть участь у розгляді спору, необхідні для вирішення спору документи, заслухати свідчення представлених сторонами свідків, призначити експертизу.
  4. Під час розв'язаня спору третейський суд керується законодавством України.
  5. Третейський суд розглядає і вирішує спір згідно з процедурою, передбаченою Регламентом.
  6. Рішення третейського суду може бути оскаржене зацікавленими особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 6. Виконання рішення третейського суду
  1. Рішення третейського суду виконується сторонами добровільно в установлений у рішенні строк.
  2. Рішення третейського суду передається для виконання чинному адміністратору Зони і є обов'язковим для виконання ним у строк, зазначений у рішенні суду.
  3. Не виконане сторонами в термін рішення третейського суду виконується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 7. Інші положення
  1. Процесуальні строки, передбачені цими Правилами, можуть бути скорочені за взаємною згодою сторін.

 Вхід для клієнтів | Про компанію | Контакти | Документи | WHOIS | Banners exchange | Domain market© 2001 - 2017 ИМЕНА – Регистратор доменов №1 в Украине