ICANN. Єдині Правила Розгляду Спорів про Доменні Імена

  1. Мета
  2. Ваші заяви
  3. Відміни, Передання і Зміни
  4. Обов'язковий Адміністративний Процес
  5. Інші спори та позови
  6. Наша участь у спорах
  7. Підтримка статус кво
  8. Передання під час розгляду спору
  9. Зміни Правил

1. Мета

Дані Єдині Правила Розгляду Спорів про Доменні Імена (надалі названі «Правила»), затверджені Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»), є частиною вашого Договору про Реєстрацію Доменного Імені та встановлюють умови у зв'язку з можливими спорами між вами та будь-якою стороною, за винятком нас (реєстратора) відносно реєстрації та використання доменного імені, зареєстрованого вами. Процес, згідно з Параграфом 4 даних Правил, буде проводитися відповідно до Правил Процедури Для Розгляду Спорів про Доменні Імена (надалі названі «Правила Процедури»), які можна знайти в (URL), і додатковими правилами обраної вами вповноваженої організації з розгляду спорів.

2. Ваші заяви

Подаючи заяву на реєстрацію доменного імені або заяву на подовження чи підтримання реєстрації доменного імені, ви підтверджуєте, що
(а) усе, що сказано в Договорі про Реєстрації Доменного імені, є повною та достовірною інформацією;
(б) наскільки вам відомо, реєстрація доменного імені не порушить і не обмежить жодним чином права третіх осіб;
(в) ви не реєструєте доменне імя з незаконною метою;
(г) ви не будете використовувати доменне ім'я в порушення законодавства.

Вашим обов'язком є визначення того, порушує реєстрація доменного імені чиїсь права чи ні.

3. Відміни, Передання і Зміни

Ми відмінимо реєстрацію, передамо ім'я іншій особі або внесемо інші зміни в реєстраційні дані за таких умов:
(а) якщо відповідно до положень Параграфа 8 нами будуть отримані письмові або електронні інструкції від вас або вповноважених вами осіб на вчинення таких дій;
(б) якщо нами будуть отримані визначення або рішення суду чи арбітражу, який у будь-якому разі має відповідну юрисдикцію, котрі потребують вчинення цих дій;
(в) якщо нами будет отримано рішення Адміністративної Комісії, яке містить вимогу здійснити ці дії, за умови, що це рішення винесене в адміністративному процесі, у якому ви були стороною і який було проведено відповідно до даних Правил або більш пізньої версії Правил, прийнятою ICANN (див. Параграф 4 (і) і (л) нижче).

Ми також можемо відмінити реєстрацію, передати імя або внести інші зміни в реєстраційні дані відповідно до умов вашого Договору про Реєстрацію Доменного Імені або з інших юридичних підстав.

4. Обов'язковий Адміністративний Процес

Даний Параграф установлює види спорів, відносно яких від вам потрібно дотримуватися обов'язкового адміністративного процесу. Цей процес буде проведено однією з уповноважених організацій з розгляду спорів, перерахованих на www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (надалі названа «Організація»).

(а) Спори, які підлягають розгляду
Ви зобов'язані брати участь в обов'язковому адміністративному процесі у випадку, якщо третя особа («заявник») подала скаргу в Організацію, відповідно до Правил Процедури, про те, що:
1) ваше доменне ім'я ідентичне або схоже до міри змішування з товарним знаком або знаком обслуговування, на які заявник має права;
2) у вас немає прав або законних інтересів відносно доменного імені; і
3) доменне ім'я було зареєстроване та використовується недобросовісно.

В адміністративному процесі заявник повинен довести наявність кожного з названих трьох елементів.

(б) Докази Недобросовісної Рєстрації
Для цілей Параграфа 4 (а) (3) наступні обставини, зокрема, якщо будуть встановлені Адміністративною Комісією, є доказами недобросовісної реєстрації:

(1) обставини, які вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім'я головним чином з метою продажу, здавання в оренду або передання іншим чином реєстрації доменного імені заявнику, який є власником товарного знаку чи знаку обслуговування, за гроші або інші цінності, які перевищують ваші підтверджені витрати, котрі безпосередньо стосуються доменного імені;

(2) ви зареєстрували доменне ім'я, щоб завадити власнику товарного знаку чи знаку обслуговування відобразити знак у відповідному доменному імені, за умови, що ви дотримувалися такої моделі поведінки;

(3) ви зареєстрували доменне ім'я головним чином завадити діяльності конкурента;

(4) використовуючи доменне ім'я, ви навмисно намагалися залучити, з комерційною метою, користувачів Інтернету до вашого веб-сайту або іншої адреси в онлайні, створюючи можливість того, що знак, якмий належить заявнику, буде сприйнятий як той, що має відношення до джерела існування, фінансування, організаційної приналежності або схвалення вашого сайту чи онлайн-адреси або продукції чи послуги, що надається через ваш веб-сайт чи адресу.

(в) Як продемонструвати ваші права і законні інтереси на доменне ім'я, відповідаючи на скаргу 

Після отримання заяви вам слід звернутися до Параграфа 5 Правил Процедури для того, щоб визначити, як підготувати вашу відповідь. Будь-які з наступних обставин, зокрема, якщо будуть визнані доведеними Адміністративною Комісією на підставі поданих доказів, повинні слугувати підтвердженням ваших прав і законних інтересів на доменне ім'я для цілей Параграфа 4 (а) (2):

(1) використання доменного імені або демонстрація підготовки до використання доменного імені, до того як вами були отримані повідомлення про спір, для добросовісної пропозиції послуг або товарів; або

(2) ви (як приватна особа, юридична особа чи організація) були широко відомі за доменним іменем, навіть якщо ви не придбали прав на товарний знак чи знак обслуговування; або

(3) ви законно використовуєте ім'я з некомерційною метою або чесно використовуєте його, без наміру отримати комерційну вигоду з помилкового відведення споживачів чи заплямовування товарного знаку чи знаку обслуговування.

(г) Вибір Організації

Заявник повинен обрати організацію з числа уповноважених ICANN шляхом подання скарги до такої Организації. Обрана Організація буде керувати процесом, за винятком випадків консолідації, перерахованих у Параграфі 4 (е).

(д) Початок процесу і процес призначення Адміністративної Комісії

Процедури початку і проведення процесу і призначення адміністративної комісії («Адміністративна Комісія») для розгляду спору визначаються Правилами Процедури.

(е) Консолідація

У разі наявності декількох спорів між вами і заявником ви або заявник можете подати прохання про консолідацію спорів в одній Адміністративній Комісії. Таке прохання повинне бути направлене в першу Адміністративну Комісію, призначену слухати справу між сторонами. Ця адміністративна комісія може консолідувати будь-які або всі такі спори на свій розсуд, за умови, що такі спори підлягають розгляду відповідно до даних Правил або більш пізньої версії цих Правил, прийнятих ICANN.

(ж) Митні збори

Усі митні збори, які встановлює Організація у зв'язку з будь-яким спором, який розглядається Адміністративною Комісією згідно з даними Правилами, повинні сплачуватися заявником, за винятком випадків, коли ві вирішуєте розширити Адміністративну Комісію з одного до трьох учасників, як указано в Параграфі 5 (б) (4) Правил Процедури. У цьому випадку всі митні збори і платежі будуть розділені порівну між вами та заявником.

(з) Наша участь в Адміністративному Процесі

Ми не беремо і не будемо брати участі в управлінні і проведенні будь-якого процесу, який підлягає розгляду в Адміністративній Комісії. Крім цього, ми не несемо відповідальності за результат будь-яких рішень Адміністративної Комісії.

(и) Можливі рішення на користь заявника

Адміністративна Комісія може ухвалити на користь заявника тільки рішення про відміну реєстрації доменного імені, або про передання зареєстрованого вами доменного імені заявнику.

(к) Повідомлення і публікація

Організація зобов'язана повідомити нас про будь-які рішення, ухвалені Адміністративною Комісією стосовно доменного імені, зареєстрованого вами у нас. Усі рішення будуть повністю публікуватися в Інтернеті за винятком випадків, коли Адміністративна Комісія, у винятковихї випадках, вирішить не оприлюднювати певну частину рішення.

(л) Доступність судових процесів

Існування обов'язкового адміністративного процесу, описаного в Параграфі 4, не виключає того, що ви або заявник можете подати позови до суду відповідної юрисдикції, до того як такий адміністративний процес було розпочато або після того як такий процес було завершено.

Якщо Адміністративна Комісія вирішить, що реєстрація вашого доменного імені повинна бути відмінена чи передана, ми будемо протягом десяти (10) робочих днів (як вони визначаються за місцем розташування нашого головного офісу) очікувати, після того як ми будемо проінформовані відповідною Оргінзацією про рішення Адміністративної Комісії, до того як ми виконаємо цю обіцянку. Якщо протягом цих десяти (10) робочих днів не буде отримано офіційну документацію (копію позовної заяви, яка містить штамп про прийняття судом) про те, що ви розпочали судову справу проти заявника в суді, у юрисдикції у якого заявник перебуває відповідно до Параграфа 3 (б) (13) Правил Процедури, ми виконаємо рішення Адміністративної Комісії. (У звичайній ситуації такою юрисдикцією є або місцерозташування вашого головного офісу, або ваша адреса, як вона зазначена в базі даних Whois. Див. Параграф 1 і 3 (б) (13) Правил Процедури для детальної інформації).

Якщо ми отримаємо таку документацію протягом десяти (10) робочих днів, ми не будемо виконувати рішення Адміністративної Комісії до того часу, поки не отримаємо (i) достатні докази того, що спір між сторонами розв'язаний;

(ii) достатні свідчення того, що судовий спір між сторонами не був прийнятий судом або було ухвалене рішення про відмову в позові;

(iii) копію рішення суду про відмову в позові або визначення про те, що ви не маєете права продовжувати використовувати ваше доменне ім'я.

5. Інші спори та позови

Усі інші спори між вами та іншою стороною крім нас, стосовно реєстрації вашого доменного імені, за винятком тих, які розглядаються в обов'язковому адміністративному процесі згідно з Параграфом 4, повинні розв'язуватися між вами і такою стороною шляхом судового, арбітражного або іншого процесу.

6. Наша участь у спорах

Ми жодним чином не будемо брати участь у будь-якому спорі між вами і будь-якою стороною, окрім нас, стосовно реєстрації та використання вашого доменного імені. Вам не слід вказувати нас стороною або іншим чином залучати нас у процес. У випадку якщо ми вказані стороною у будь-якому подібному процесі, ми зберігаємо право висунути будь-який захист і вжити будь-які их інших дій, необхідних для захисту.

7. Підтримка статус кво

Ми не відмінимо, не передамо, не активізуємо і не змінимо іншим чином статус будь-кої реєстрації доменного імені згідно з цими Правилами, за винятком випадків, зазначених у Параграфі 3 вище.

8. Передання під час розгляду спору

(а) Передання доменного імені новому утримувачу

Ви не можете передати вашу реєстрацію доменного імені іншому утримувачу

(i) під час адміністративного процесу, розпочатого відповідно до Параграфв 4 або протягом п'ятнадцати (15) робочих днів (як зазначено за місцем розташування нашого головного офісу) після того, як цей процес завершиться; або

(ii) під час судового спору або арбітражу, розпочатого відносно вашого доменного імені, за винятком випадку, коли сторона, якій передається доменне ім'я, у письмовій формі погоджується підкоритися рішенню суду або арбітражу. Ми зберігаємо за собою право відмінити будь-яке передання доменного імені іншому утримувачу, зроблене в порушення цього параграфа.

(б) Зміна реєстраторів

Ви не можете передати своє доменне ім'я іншому реєстратору протягом арбітражного процесу, який проходить відповідно до Параграфа 4, або протягом п'ятнадцати (15) робочих днів (що визначаються за місцем нашого головного офісу) після того, як цей процес завершено. Ви можете передати управління реєстрацією вашого домену іншому реєстратору протягом судового процесу або арбітражу, за умови, що зареєстроване в нас доменне ім'я продовжує підпорядковуватися правилам процесу, розпочатого проти вас відповідно до даних Правил. У разі якщо ви передали реєстрацію доменного імені нам протягом судового або арбітражного процесу, такий спір повинен підпорядковуватися правилам розв'язування спорів того реєстратора, від якого передається реєстрація доменного імені.

9. Зміни Правил

Ми зберігаємо за собою право змінити дані правила в будь-який час з дозволу ICANN. Ми помістимо наші нові Правила за адресою не менш ніж за тридцять (30) календарних днів до набуття ними чинності. Усі зміни правил мають обов'язкову силу відносно будь-якого спору про реєстрацію доменних імен, незалежно від того, виник спір до чи після дати набуття змінами чинності, за винятком випадку, коли дані Правила діяли на час подання заяви в Організацію. У цьому випадку до завершення розгляду спору діють правила в тій редакції, яка діяла на час подання скарги. У випадку, якщо ви не погоджуєтеся зі зміною даних Правил, єдиним доступним Вам засобом захисту є те, що ви можете відмінити реєстрацію свого доменного імені в нас. Ви не отримаєте відшкодування будь-яких сплачених нам платежів. Змінені Правила будуть діяти відносно вас до того часу, поки ви не відміните реєстрацію вашого доменного імені.