ICANN. Правила Процедури для Розгляду спорів про Доменні Імена («Правила»)

 1. Визначення
 2. Передання Повідомлень
 3. Скарга
 4. Повідомлення про Скаргу
 5. Відгук
 6. Призначення Комісії і Час для Прийняття Рішення
 7. Незалежність і неупередженість
 8. Повідомлення між Сторонами і Комісією
 9. Передання Справи в Комісію
 10. Загальні повноваження Комісії
 11. Мова адміністративного процесу
 12. Додаткові матеріали

Адміністративний процес з розгляду спорів у рамках Єдиних Правил Розгляду Спорів про Доменні імена ICANN регулюється цими Правилами, а також Додатковими Правилами Організації, яка веде процес (такі правила розміщуються на веб-сайті Організації).

1. Визначення

У цих Правилах:

Заявник означає сторону, котра подала скаргу щодо реєстрації доменного імені.

ICANN означає Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Взаємна Юрисдикція означає судову юрисдикцію за місцем або
(а) основного офісу Реєстратора (за умови, що утримувач доменного імені за умовами Реєстраційної Угоди підкорився цій юрисдикції для судового розгляду спорів щодо доменного імені або з приводу його використання) або
(б) адреси власника доменного імені, як зазначено в базі даних Whois реєстратора під час подання скарги в Організацію.
Комісія означає адміністративну комісію, яка призначається Організацією для розгляду скарги щодо реєстрації доменного маімені.

Член Комісії означає фізичну особу, призначену Організацією в Комісію.

Сторона означає Заявник або Відповідач.

Єдині Правила означають Єдині Правила Розгляду Спорів про доменні імена, які є складовою частиною Реєстраційної Угоди. Організація означає організацію з розгляду спорів, уповноважену ICANN. Список таких організацій опубліковано в (URL).

Реєстратор означає особу, через яку Відповідач зареєстрував доменне ім'я, що є предметом скарги.

Реєстраційна Угода означає угоду між Реєстратором і утримувачем доменного імені.

Відповідач означає утримувач доменного імені, щодо якого подана скарга.

Заволодіння Доменним Іменем означає використання Єдиних Правил для недобросовісних спроб спричинити припинення реєстрації доменного імені.

Додаткові Правила означають правила, прийняті Організацією, яка веде процес, для доповнення цих Правил. Додаткові Правила не повинні суперечити даним Правилам або Єдиним Правилам і повинні охоплювати такі предмети, як платежі, обмеження кількості слів і сторінок, а також правила передання повідомлень в Організацію та Комісію, і правила оформлення.

2. Передання Повідомлень

2.1. Під час направлення скарги Відповідачеві Організація зобов'язана забезпечити шляхом розумно доступних засобів оповіщення Відповідача. Для того щоб повідомлення вважалося зробленим, досить скоєння наступних дій.

2.1.1. Відправлення скарги за всіма поштовими та факсимільними адресами, (a) зазначеними в базі даних Whois Реєстратора щодо утримувача доменного імені, технічної служби та адміністратора, і (b) наданими Реєстратором Організації як адреса для розрахунків стосовно реєстрації імені.

2.1.2. Надсилання скарги в електронній формі (з доповненнями, наскільки це можна робити, включно) електронною поштою:

(a) за електронними адресами для технічної служби, адресами адміністратора і за адресою для розрахунків;

(b) postmaster "<ім'я, що є предметом скарги> та

(c) якщо доменне ім'я (або «www», після чого йде доменне ім'я) дає вихід на діючу веб-сторінку (за винятком загальної сторінки, яка, на думку Організації, підтримується реєстратором або ISP для паркування доменних імен, зареєстрованих на утримувачів декількох доменних імен), за будь-якою електронною адресою і за будь-яким посиланням на електронну адресу на цій сторінці; та

2.1.3. Відправлення скарги за будь-якою адресою, яку Відповідач указав Організації як найзручнішу, і, наскільки це доцільно, за всіма іншими адресами, вказаними Організації Заявником відповідно до параграфа 3.2.5.

2.2. За винятком випадків, зазначених у параграфі 2.1, будь-яка письмова кореспонденція Заявнику або Відповідачеві, передбачена цими Правилами, повинна бути доставлена бажаними засобами комунікації, зазначеними Заявником або Відповідачем відповідно (див. Параграфи 3.2.3. та 5.2.3) або за відсутності такої вказівки. (a) за факсом або телекопіювальним способом, з підтвердженням;
(b) поштовою або кур'єрською службою, з повідомленням про вручення;
(c) електронним способом через Інтернет з повідомленням про передання.

2.3. Будь-які повідомлення між Організацією та Комісією повинні проводитися засобами, зазначеними в Додаткових Правилах Організації (з кількістю копій документів включно).

2.4. Повідомлення повинні здійснюватися мовою, прописаною в Параграфі 11. Електронне повідомлення повинно, якщо це доцільно, бути зроблено простим текстом.

2.5. Кожна зі сторін може надати оновлені дані про себе, повідомивши Організацію та Реєстратора.

2.6. Якщо інше не зазначено в даних Правилах або не вирішено Комісією, усі повідомлення, передбачені цими Правилами, повинні розглядатися як зроблені:

(a) якщо вони доставлені по факсу або телекопіювальному засобу, за датою підтвердження; або
(b) якщо вони доставлені поштовою або кур'єрською службою, за датою, зазначеною на розписці; або
(c) якщо вони доставлені через Інтернет, за датою, коли повідомлення було передано, за умови, що дату передання може бути встановлено.

2.7. Якщо інше не передбачено даними Правилами, усі періоди часу, що розраховуються за цими Правилами, які повинні починатися в день, коли повідомлення було зроблено, повинні починатися з найбільш ранніх дат з тих, коли повідомлення може вважатися зробленим відповідно до Параграфа 2.6.

2.8. Будь-яке повідомлення

(a) Комісії на адресу будь-якої зі Сторін, має бути відправлене також Організації та іншій Стороні;
(b) Організації на адресу будь-якої з Сторін, має бути відправлене також іншій Стороні;
(c) Сторони повинно бути направлено іншій Стороні, Комісії та Організації.

2.9. Той, хто надсилає повідомлення, зобов'язаний зберігати запис, який підтверджує факт відправлення та обставини надсилання повідомлення, для можливої перевірки зацікавленими особами та організаціями.

2.10. У разі якщо сторона, яка надіслала повідомлення, отримає сповіщення про недоставлення повідомлення, ця Сторона повинна негайно повідомити Комісію (або, якщо Комісія ще не призначена, Організацію) про обставини надсилання повідомлення. Подальші дії з надсилання повідомлень і одержання відповідей повинні бути зроблені відповідно до розпоряджень Комісії (або Організації)

3. Скарга

3.1. Будь-яка юридична або фізична особа може почати адміністративний процес шляхом подання скарги відповідно до Єдиних Правил та даних Правилал у будь-яку з організацій, уповноважених ICANN (у силу обмежених можливостей або з інших причин можливість Організації приймати скарги може бути тимчасово обмежена. У цьому випадку, організація відмовляє у прийнятті скарги. Фізична або юридична особа може подати скаргу в іншу Організацію).

3.2. Скарга повинна бути подана в письмовій формі на твердому носії, а також (за винятком, якщо це неможливо здійснити, додатків), в електронній формі та повинна:

3.2.1. Містити прохання про винесення рішення за скаргою згідно з Єдиними Правилами та Умовами.

3.2.2. Містити ім'я, поштову та електронну адреси, а також номер телефону та факсу Заявника і будь-яких представників.

3.2.3. Указувати на бажаний метод відправлення повідомлення на адресу Заявника в процесі (з контактною особою, засобом відправлення повідомлень і адресою включно) для (А) електронних повідомлень і (В) матеріалів, які містять матеріали на твердих носіях.

3.2.4. Містити рішення Заявника щодо того, чи повинна суперечка розглядатися Комісією у складі одного або у складі трьох членів, містити імена та контактну інформацію про трьох кандидатів, один з яких буде брати участь у вирішенні спору як один із членів Комісії (цей кандидат має бути обраний зі списків уповноважених ICANN Організацій).

3.2.5. Містити ім'я Відповідача (утримувача доменного імені) і всю інформацію, включаючи будь-які поштові та електронні адреси, телефони й номери факсів, відомі Заявнику стосовно того, як зв'язатися з Відповідачем, або представників Відповідача, включаючи контактну інформацію, засновану на відносинах до виникнення спору, досить детальну для того, щоб Організація могла надіслати скаргу відповідно до Параграфа 2.1.

3.2.6. Зазначити доменне ім'я (імена), яке є предметом скарги.

3.2.7. Зазначати Реєстратора (Реєстраторів), через яких зареєстровано доменне ім'я (імена) на час подання скарги.

3.2.8. Зазначати товарний знак (знаки) або знак обслуговування (знаки), на яких ґрунтується скарга, а також для кожного знаку описати товари або послуги, щодо яких використовується знак (Заявник може також окремо описати інші товари та послуги, щодо яких на час подання заяви він має намір використовувати знак у майбутньому).

3.2.9. Описувати, згідно з Єдиними Правилами, підстави до подання скарги, які містять, зокрема, наступну інформацію:

(a) у чому виражається ідентичність або схожість до міри змішування між доменним ім'ям і товарним знаком або знаком обслуговування, на які Заявник має права, і

(b) чому Відповідач (утримувач доменного імені) повинен розглядатися як особа, що не має прав і законних інтересів відносно доменного імені, що є предметом скарги, і

(c) чому реєстрація доменного імені (імен) або використання доменного імені (імен) повинна розглядатися як така, що зроблена недобросовісно

(Опис відносно елементів (b) і (c) вище повинен висвітлювати всі аспекти відповідно до Параграфів 4 (б) і 4 (г) Єдиних Правил і бути зробленим у рамках обмежень за кількістю слів або сторінок, зазначених у Додаткових Правилах Організації);

3.2.10. Зазначити, відповідно до Єдиних Правил, необхідне рішення;

3.2.11. Зазначити будь-які інші юридичні процеси, які були розпочаті або припинені у зв'язку з будь-яким з доменних імен, які є предметом скарги;

3.2.12. Зазначити, що копія скарги, разом з оформленою відповідно до Додаткових правил Організації першою сторінкою, була надіслана або передана Відповідачеві (утримувачу доменного імені) відповідно до Параграфа 2.2;

3.2.13. Зазначати, що Заявник підкориться стосовно будь-яких оскаржень рішення в адміністративному процесі про скасування реєстрації або передання доменного імені, юрисдикції судів, у щонайменше однієї Взаємної Юрисдикції;

3.2.14. Завершуватися наступною фразою і підписом Заявника або його уповноваженого представника:
«Заявник погоджується, що його вимоги і необхідні рішення щодо реєстрації доменного імені, спору і процесу розв'язання спору, стосуються тільки утримувача доменного імені. Заявник відмовляється від будь-яких вимог стосовно доменного імені проти
(а) організації, що розглядає спір, і членів комісії, за винятком випадків навмисного заподіяння шкоди,
(b) реєстратора,
(c) адміністратора реєстратора, і
(d) проти Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, а також їхніх директорів, посадових осіб, працівників або агентів».

«Заявник підтверджує, що інформація, яка міститься в цій скарзі, наскільки це відомо Заявнику, є повною і достовірною, що ця Скарга не подається з негідною метою, зокрема з метою створити незручність, і що звинувачення у цій Скарзі засновано на цих Правилах і застосовному законодавстві, у чинній редакції та в добросовісній і розумній його інтерпретації».

3.2.15. Містити додаток, що містить документальні чи інші докази, у тому числі копію Єдиних Правил, які застосовуються до доменного імені (імен), що є предметом спору, і підтвердження реєстрації будь-якого товарного знаку або знаку обслуговування, на якому ґрунтується скарга, і списку, який перераховує такі докази.

3.3. Скарга може стосуватися більш ніж одного доменного імені, за умови, що ці доменні імена зареєстровані на одного власника.

4. Повідомлення про Скаргу

4.1. Організація зобов'язана вивчити скаргу на предмет її відповідності вимогам Єдиних Правил та даних Правил і, у разі її відповідності, направити її (разом з початковою сторінкою за формою, передбаченою Додатковими Правилами Організації) Відповідачеві, таким чином, як це передбачено у Параграфі 2.1, протягом (3) трьох календарних днів після отримання платежів від Заявника відповідно до Параграфа 19.

4.2. Якщо в оформленні скарги Організація виявить недоліки, вона повинна негайно повідомити Заявника та Відповідача про те, які це недоліки. Заявник може протягом п'яти (5) календарних днів після цього виправити ці недоліки. Якщо недоліки не будуть усунуті, адміністративний процес вважається завершеним. Це не перешкоджає поданню нової скарги Заявником.

4.3. Датою початку адміністративного процесу повинна вважатися дата, в яку Організація завершує дії, передбачені Параграфом 2.1, відносно направлення Скарги Відповідачеві.

4.4. Організація зобов'язана негайно повідомити Заявника, Відповідача та відповідного Реєстратора (Реєстраторів) і ICANN про дату початку адміністративного процесу.

5. Відгук

5.1. Протягом двадцяти (20) днів з дати початку адміністративного процесу Відповідач зобов'язаний подати в Організацію свій відгук.

5.2. Відгук повинен бути поданий на твердому носії та (за винятком неможливості стосовно додатків) в електронній формі та повинен:

5.2.1. Містити детальну відповідь на заяви і звинувачення, які містяться у скарзі, а також вказівку на підставу для Відповідача (утримувача доменного імені) для збереження за ним реєстрації і використання доменного імені, що є предметом спору (ця частина відгуку повинна відповідати обмеженням за кількістю слів і сторінок, встановленим Додатковими Правилами Організації);

5.2.2. Зазначати найменування, поштові та електронні адреси, а також номери телефонів і факсів Відповідача (утримувача доменного імені) і будь-якого представника, уповноваженого діяти від імені Відповідача в адміністративному процесі;

5.2.3. Зазначати бажаний спосіб пересилання повідомлень, які направляються відповідачу в рамках адміністративного процесу (з контактною особою, засобом пересилання, інформацієюю про адресу включно) для (А) електронних матеріалів і (В) матеріалів на твердих носіях;

5.2.4. Якщо Заявник вирішив діяти в рамках комісії, яка складається з одного члена (див. Параграф 3.2.4), вказати, чи вважає Відповідач необхідним вирішення спору комісією у складі трьох членів;

5.2.5. Якщо Заявник або Відповідач вирішили діяти в рамках Комісії, яка складається з трьох членів, надати імена трьох кандидатів, один з яких буде одним з членів Комісії (ці кандидати обираються зі списків будь-якої Організації, уповноваженої ICANN);

5.2.6. Зазначати всі інші юридичні процеси, які були розпочаті або закінчені стосовно будь-якого з доменних імен, які є предметом скарги;

5.2.7. Зазначати, що копія відгуку була відправлена або передана Заявнику, відповідно до Параграфа 2.2; і

5.2.8. Завершуватися наступною фразою і підписом Відповідача або його уповноваженого представника:

«Відповідач підтверджує, що інформація, яка міститься в цьому Відгуку, наскільки відомо Відповідачеві, є повною і достовірною, що даний Відгук не подається з негідною метою, зокрема з метою спричинити незручність, і що заяви у даному Відгуку зроблені відповідно до даних правил та застосовного законодавства в чинній редакції та добросовісній і розумній його інтерпретації»; та

5.2.9. Мати додаток, що містить документарні чи інші докази, на яких ґрунтується Відповідач, а також список, що перераховує такі докази.

5.3. Якщо Заявник вирішує діяти під час вирішення спору в рамках комісії, що складається з одного члена, а Відповідач вирішує діяти в рамках комісії, що складається з трьох членів, Відповідач зобов'язаний сплатити половину відповідного платежу за розгляд спору комісією, яка складається з трьох членів, як це передбачено Додатковими Правилами Організації . Цей платіж повинен бути здійснений у період надання відгуку на адресу Організації. У разі якщо необхідний платіж не проведено, спір повинен розглядатися Комісією, що складається з одного члена.

5.4. На прохання Відповідача Організація, у виняткових випадках, може продовжити строк для подання Відгуку. Цей період може також бути продовжено письмовою угодою сторін, якщо така угода схвалено Організацією.

5.5. Якщо Відповідач не подав відгук і відсутні будь-які виняткові обставини, Комісія розглядає спір на підставі скарги.

6. Призначення Комісії і Час для Прийняття Рішення

6.1. Кожна Організація зобов'язана публікувати список кандидатів у члени комісії та опис їхньої кваліфікації.

6.2. Якщо ні Заявник, ні Відповідач не вирішили діяти в рамках комісії, що складається з трьох членів (Параграфи 3.2.4 і 5.2.4), Організація призначає протягом п'яти (5) календарних днів після отримання відгуку або закінчення часу для подання відгуку, одного члена комісії зі свого списку. Мито за розгляд спору повинне бути сплачено повністю Заявником.

6.3. Якщо Заявник або Відповідач вирішують діяти в рамках Комісії, що складається з трьох членів, Організація призначає трьох членів Комісії відповідно до правил, описаних у Параграфі 6.5. Мито за розгляд спору у складі комісії, що складається з трьох членів, повинне бути сплачено повністю Заявником, за винятком випадку, коли вибір на користь Комісії, що складається з трьох членів, був зроблений Відповідачем. В останньому випадку мито сплачується Сторонами в рівних частках.

6.4. Якщо Відповідач у своєму відгуку повідомив про своє рішення діяти в рамках комісії з трьох членів, у той час як Позивач повідомив у своїй заяві про рішення діяти в рамках комісії з одного члена, Позивач після отримання відкликання повинен подати в Організацію протягом п'яти (5) календарних днів імена трьох кандидатів у члени комісії. Ці кандидати можуть бути обрані зі списків будь-якої уповноваженої ICANN Організації.

6.5. У разі якщо або Заявник, або Відповідач вирішують діяти в рамках Комісії, що складається з трьох членів, Організація повинна призначити по одному з членів Комісії із запропонованих Заявником та Відповідачем списків. У разі якщо таке призначення неможливо в силу якихось причин здійснити протягом п'яти (5) календарних днів, з кого-небудь із кандидатів у запропонованих списках, Організація зобов'язана зробити призначення самостійно зі свого списку кандидатів. Третій член Комісії повинен бути призначений Організацією з числа п'яти кандидатів, запропонованих Організацією Сторонам. Вибір Організації повинен бути зроблений з урахуванням балансу переваг обох Сторін. Сторони можуть позначити свої переваги протягом п'яти (5) календарних днів з дати подання п'яти кандидатів Сторонам.

6.6. Після того як Комісія призначена, Організація повинна повідомити Сторони про те, хто призначений членами Комісії, та дату, до якої, якщо цьому не завадять виняткові обставини, Комісія повинна подати рішення стосовно скарги в Організацію.

7. Незалежність і неупередженість

Член Комісії повинен бути незалежний і неупереджений, і до того, як він прийме призначення в Комісію, повідомити Організації про будь-які обставини, які можуть викликати сумнів у його незалежності та неупередженості. Якщо на будь-якій стадії процесу виникнуть нові обставини, які можуть служити підставою сумніватися в незалежності та неупередженості члена Комісії, цей член Комісії повинен повідомити про такі обставини в Організацію. У такому випадку Організація замінює цього члена Комісії.

8. Повідомлення між Сторонами і Комісією

Ні Сторони, ні їхні представники не мають права самостійно спілкуватися з Комісією. Усі повідомлення між Стороною та Комісією або Організацією повинні робитися через адміністратора справи, призначеного Організацією, і в порядку, передбаченому Додатковими Правилами Організації.

9. Передання Справи в Комісію

Організація передає справу до Комісії відразу ж після призначення єдиного її члена, якщо справа розглядається у складі одного члена комісії, або після призначення останнього члена Комісії, якщо справа розглядається Комісією у складі трьох членів.

10. Загальні повноваження Комісії

10.1. Комісія веде адміністративний процес так, як вважає необхідним, згідно з Єдиними Правилами та Умовами.

10.2. У всіх випадках Комісія повинна забезпечити, що Сторони рівноправні і що кожна зі Сторін має можливість подати свої міркування щодо справи.

10.3. Комісія повинна забезпечити швидкий розгляд справи. Вона може, на прохання Сторін або за своєю власною ініціативою, продовжити, у виняткових випадках, період часу, зазначений у цих Правилах, чи інший призначений Комісією період часу.

10.4. Комісія має право визначати доступність, належність, істотність і значимість доказів.

10.5. Комісія може приймати рішення на прохання сторони про консолідацію декількох спорів про доменні імена згідно з Єдиними Правилами та даними Правилами.

11. Мова адміністративного процесу

11.1. Якщо сторони не домовляться про інше і за відсутності вказівок у Договорі про реєстрацію доменного імені, мовою адміністративного процесу повинна бути Мова Договору про реєстрацію доменного імені. Комісія може вирішити по-іншому, за обставинами конкретного процесу.

11.2. Комісія має право видати розпорядження про те, що будь-які документи, подані мовами іншими, ніж мова адміністративного процесу, повинні супроводжуватися перекладом повністю або частково на мову адміністративного процесу.

12. Додаткові матеріали

На додаток до скарги й відгуку комісія може на свій
розсуд запросити у Сторін додаткові матеріали або повідомлення.

13. Очне слухання

Очні слухання не повинні проводитися (у тому числі слухання шляхом телеконференції, відеоконференції або веб-конференції), крім виняткових випадків, коли за рішенням Комісії це необхідно для вирішення скарги.

14. Порушення вимог

14.1. У разі якщо будь-яка зі Сторін, за відсутності надзвичайних обставин, не дотримується встановленим періодам часу за цими Правилами або вказівкам Комісії, Комісія продовжує розгляд скарги.

14.2. Якщо Сторони, за відсутності надзвичайних обставин, не дотримуються положень цих Правил або розпорядження Комісії, Комісія самостійно вирішує, які з цього робити висновки.

15.Рішення Комісії

15.1.Комісія приймає рішення щодо скарги на підставі поданих документів та зроблених заяв згідно з Єдиними Правилами, цими Правилами та будь-якими правилами і законодавчими основами, які вона вважає застосовними.

15.2. За відсутності виняткових обставин Комісія повинна направити скаргу в Організацію протягом чотирнадцяти (14) днів після її призначення відповідно до Параграфа 6.

15.4. Рішення Комісії повинно бути винесено у письмовій формі, вказувати підстави його внесення, зазначати дату внесення та імена членів комісії.

15.3. У разі, якщо комісія складається з трьох членів, рішення приймається більшістю голосів.

15.4. Рішення Комісії повинно бути винесено у письмовій формі, вказувати підстави його внесення, зазначати дату внесення та імена членів комісії.

15.5. Рішення Комісії і особлива думка члена комісії мають бути винесені згідно з вимогами щодо їхньої довжини, встановленими Додатковими Правилами Організації. Будь-яку особливу думку необхідно додавати до рішення більшості. Якщо Комісія вирішить, що спір виходить за рамки, передбачені Параграфом 4 (а) Єдиних Правил, рішення має містити такий висновок. Якщо після розгляду поданих матеріалів Комісія дійде висновку, що скарга подана недобросовісно, зокрема, у спробі заволодіння доменних імен, або є головним чином спробою спричинити незручність утримувачу доменного імені, Комісія повинна у своєму рішенні зазначити, що скарга була подана недобросовісно і являє собою зловживання адміністративним процесом.

16. Повідомлення рішення сторонам

16.1. Протягом трьох (3) календарних днів після отримання рішення Комісії Організація зобов'язана передати повний текст рішення кожній Стороні, відповідному Реєстратору (Реєстраторам) і в ICANN. Відповідний Реєстратор (Реєстратори) повинен негайно передати обом Сторонам, Організації і в ICANN дату для виконання рішення згідно з Єдиними Правилами.

16.2. Якщо Комісія не прийме рішення про інше (див. Параграф 4 (л) Єдиних Правил), Організація повинна опублікувати рішення повністю, а також дату його виконання на доступному громадськості веб-сайті. У будь-якому випадку частина будь-якого рішення, яке визначає, що скарга була подана недобросовісно (див. Параграф 15.5. Справжніх Правил), повинна бути опублікована.

17. Мирова угода та інші підстави припинення

17.1. Якщо до того, як Комісія прийме рішення, сторони домовляться про мирне врегулювання спору, Комісія повинна припинити адміністративний процес.

17.2. Якщо до винесення рішення Комісією продовження процесу стає непотрібним чи неможливим з якоїсь причини, Комісія зобов'язана закінчити процес за винятком випадку, коли Сторона висуває розумні заперечення протягом терміну, який визначається Комісією.

18. Вплив Судового Рішення

18.1. У разі виявлення того, що існує судовий процес, розпочатий до або під час адміністративного процесу відносно доменного імені, яке є предметом скарги, Комісія має право вирішити продовжувати адміністративний процес або ж припинити чи призупинити його.

18.2. У разі якщо Сторона почне будь-який Судовий процес під час арбітражного процесу стосовно доменного імені, яке є предметом скарги, ця сторона повинна негайно повідомити комісію і Організацію (Див. Параграф 8 вище).

19. Мито

19.1. Позивач зобов'язаний сплатити Організації первинне мито, відповідно до Додаткових Правил Організації, протягом встановленого часу й у встановленому розмірі. Відповідач, який вирішив відповідно до Параграфа 5.2.4, діяти в рамках Комісії, що складається з трьох членів, а не з одного, як запропоновано Заявником, зобов'язаний сплатити Організації половину мита за розгляд спору Комісією у складі трьох членів (див. Параграф 5.3). У всіх інших випадках Заявник зобов'язаний сплачувати всі мита Організації, за винятком випадків, передбачених Параграфом 19.4. Після призначення Комісії Організація зобов'язана відшкодувати Заявнику відповідну частину початкового платежу, якщо це передбачено Додатковими Правилами Організації.

19.2. Організація не робить жодних дій щодо скарги до того часу, поки Заявник не внесе первинне мито відповідно до Параграфа 19.1.

19.3. Якщо Організація не отримає первинне мито протягом десяти (10) календарних днів з часу отримання скарги, скарга вважається відкликаною, а адміністративний процес припиненим.

19.4. У виняткових випадках, наприклад, у випадку очного слухання, Організація може просити Сторони про сплату додаткових платежів. Це повинно бути відображено в угоді між Комісією та Сторонами.

20. Виключення Відповідальності

За винятком випадків навмисного заподіяння шкоди, ні організація, ні член Комісії не несуть відповідальності перед Сторонами за будь-яку дію чи бездіяльність у зв'язку з адміністративним процесом за цими Правилами.

21. Поправки

До адміністративного процесу повинні застосовуватися Дані правила в редакції, яка діє на час подання скарги. Ці Правила можуть бути змінені тільки письмовим рішенням ICANN.