Сервісна угода

Сервісна угода регламентує порядок надання послуг ТОВ «Інтернет Інвест». Дана Сервісна угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України, повним і беззастережним прийняттям умов цієї Сервісної угоди (публічного договору) є факт здійснення реєстрантом платежу в рахунок оплати послуг та отримання ТОВ «Інтернет Інвест» відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Використання послуг ТОВ «Інтернет Інвест» передбачає згоду особи, що реєструє доменне ім'я/імена (далі –Реєстранта) з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на час надання послуги.

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг у рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами (далі – Правила), прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією з призначення імен та адрес), Адміністраторами відповідних публічних доменів, інтернет-службою ТОВ «Інтернет Інвест».

Приймаючи дану Сервісну угоду, Реєстрант підтверджує, що:

а) за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

б) контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є правильною та актуальною;

в) контактна інформація про Реєстранта може бути опублікована в українських та міжнародних службах WHOIS відповідно до загальноприйнятих документів, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен

1. Послуги

1.1. ТОВ «Інтернет Інвест» надає наступні послуги за дорученням і в інтересах своїх клієнтів:

1.1.1. реєстрація та підтримка доменних імен в українських, міжнародних і зарубіжних регіональних зонах;

1.1.2. розміщення веб-ресурсів на високошвидкісних серверах, розташованих на індустріальному технічному майданчику в м. Києві;

1.1.3. послуги технічного консалтингу у сфері реєстрації доменних імен та хостингу (вибір доменного імені, комплектація та збирання хостинг-серверів

1.1.4. представницькі послуги у сфері реєстрації доменних імен, розв'язання доменних спорів тощо.

1.2. Проект компанії ТОВ «Інтернет Інвест», яка виступає офіційним суб'єктом правовідносин (як одержувач платежів, платник та ін. відносно послуг, що надаються службою.

2. Платежі

2.1. Оплата послуг, що надаються ТОВ «Інтернет Інвест», здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на час надання послуг.

2.2. Здійснюючи оплату, Реєстрант зобов'язаний вказати у платіжному документі код клієнта, який виданий ТОВ «Інтернет Інвест» при реєстрації доменного імені та ідентифікує замовлені послуги.

2.3. Оплата послуг реєстрантом здійснюється в порядку, опублікованому на веб-сайті ТОВ «Інтернет Інвест» у розділі Оплата. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку оплати.

2.4. У разі несплати або несвоєчасної оплати ТОВ «Інтернет Інвест» може припинити/призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.

2.5. Послуга гарантується і надається тільки за фактом отримання оплати ТОВ «Інтернет Інвест». До моменту отримання оплати ТОВ «Інтернет Інвест» не несе жодних зобов'язань перед реєстрантом щодо реєстрації і закріплення за ним прав на конкретні доменні імена.

3. Інформація та її використання

3.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують/купують. Інформація, надана реєстрантом, за необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

3.2. ТОВ «Інтернет Інвест» має право на свій розсуд вимагати від клієнтів документальних підтверджень достовірності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги.

3.3. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть слугувати підставою для призупинення реєстрації. При цьому ТОВ «Інтернет Інвест» не несе відповідальності за будь-який збиток, отриманий клієнтом у разі призупинення надання послуг з причини невиконання даної вимоги.

4. Надання послуг

4.1. ТОВ «Інтернет Інвест» діє в інтересах своїх клієнтів і прагне до надання лише високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між службою та її клієнтом, так і за участю третіх осіб ми вживаємо всіх законних і етичних заходів для захисту законних і етичних інтересів нашого клієнта.

4.2. З метою захисту прав Реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, ТОВ «Інтернет Інвест» при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів зарубіжних та українських доменних зон. ТОВ «Інтернет Інвест» зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені за письмовим запитом Реєстранта після подання документа, який його ідентифікує.

4.3. У той самий час ТОВ «Інтернет Інвест» не гарантує безумовного виконання замовлення. Усі послуги надаються за принципом як є, задіяні технічні системи можуть містити невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.

4.4. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище, за виняткомфорс-мажору, ТОВ «Інтернет Інвест» несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплату за послуги.

4.5. ТОВ «Інтернет Інвест» не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, якавиходить за рамки сум, отриманих від клієнта як оплату за послуги служби.

4.6. ТОВ «Інтернет Інвест» не несе жодної відповідальності у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

4.7. Передання доменного імені, делегованого реєстранту, до обслуговування іншим реєстраторам, можлива не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну делегування доменного імені.

4.8. ТОВ «Інтернет Інвест» залишає за собою право припинити обслуговування клієнта БЕЗ відшкодування вартості послуг у наступних випадках:

4.8.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну ворожнечу, порноресурсів, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції тощо; введення в оману користувачів мережі Інтернет, в тому числі з метою несанкціонованного збору персональних даних та/або отримання аутентифікаційної інформації (фішинг); розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;

4.8.2. зловмисні дії (злом, атака тощо), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи хостинг-серверів ТОВ «Інтернет Інвест» або ж на дискредитацію служби;

4.8.3. у разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;

4.8.4. у разі, якщо за належним чином оформленою вимогоюкомпетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана реєстрантом згідно з п. 3.1, не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках,

4.8.5 будь-яких дій Реєстранта, спрямованих на порушення роботи елементів мережі Інтернет які не належать Реєстранту.

4.8.6 застосування Реєстрантом налаштувань, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі і порушують нормальний порядок зв'язку в глобальній мережі Інтернет.

4.9. Грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються в разі:

відмови клієнта від наданої послуги реєстрації/продовження доменного імені;

анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії, в тому числі за рішенням суду;

передання доменного імені іншій особі, у тому числі за рішенням суду;

порушення Замовником положень п. 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4 Сервісної угоди.

4.10. Приймаючи цю угоду, Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг у рамках цієї угоди.

5. Передання доменних імен

5.1. Передання доменного імені іншій юридичній, фізичній особі чи фізичній особі-підприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованих на веб-сайті ТОВ «Інтернет Інвест» у розділі «Документи».

5.2. Передання доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється відповідно до вимог та в порядку, які опубліковані на веб-сайті ТОВ «Інтернет Інвест» у розділі «Документи», а так само в порядку і на умовах, визначених у Правилах відповідної доменної зони.

5.2.1 Передання доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється лише в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

6. Відповідальність перед третіми особами

6.1. ТОВ «Інтернет Інвест» не несе жодної відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих з його допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуються на серверах служби.

7. Зміни та доповнення

7.1. Ця угода не є остаточною, вона може бути змінена та доповнена. Про всі зміни в Сервісній угоді клієнти будуть повідомлені про це електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту в термін, не менший ніж 30 днів до набуття